Odběr novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby 

Tímto uděluji společnosti FILMFEST, s.r.o., sídlem Zlín, Kudlov, Filmová 174, PSČ: 760 01, IČ: 262 73 365, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 41255 (dále jen „Správce“) souhlas

            se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, emailový kontakt;

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání newsletterů Festivalu a zasílání informací souvisejících s Festivalem. Doba zpracování osobních údajů je 10 let od udělení souhlasu a to z důvodů informování účastníků o dalších aktivitách a zasílání aktualit v rámci společnosti FILMFEST, s.r.o.. Jako poskytovatel osobních údajů, mám právo kdykoliv požádat správce o jejich vymazání z databáze, a to zasláním žádosti o toto vymazání na email gdpr@zlinfest.cz.  Této žádosti musí být vyhověno.

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebude moci FILMFEST, s.r.o. administrovat Vaši účast a pobyt na Zlín Film Festivalu.
Přihlásit k odběru