Jak se akreditovat?

JAK SE NA FESTIVAL AKREDITOVAT?

Akreditovat se na festival je možné pohodlně skrze náš on-line systém. V tomto systému nejen snadno potvrdíte svou účast na festivalu, ale také nám jeho prostřednictvím zašlete veškeré informace, které potřebujeme k vyřízení Vaší akreditace a k přípravě Vašeho pobytu na festivalu.


Přihlaste se do ONLINE AKREDITAČNÍHO SYSTÉMU.

Zvolte Přihlásit se do MyZlinfest

PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: znění Vašeho příjmení, vše malými písmeny, s diakritikou

PŘIHLAŠOVACÍ HESLO: vámi zvolené heslo v minulém ročníku

Pokud jste heslo neobdrželi v minulém ročníku, či si své heslo nepamatujete, klikněte na "Zapomenuté heslo", zadejte e-mailovou adresu, na kterou Vám byla doručena pozvánka a vygenerujete si nové heslo. To vám bude zasláno na uvedenou emailovou adresu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se nedaří obnovit heslo, zkuste do kolonky "e-mail" zadat Vaši sekundární e-mailovou adresu. Účet se propojí pouze s e-mailovou adresou, na kterou Vám byla zaslána pozvánka.

Po přihlášení do systému zvolte termín Vašeho pobytu v rámci festivalu.

Zároveň v systému uvidíte osobní profil s Vašimi kontaktními údaji. Zkontrolujte si, prosím, zda jsou tyto údaje platné. V případě potřeby je můžete snadno změnit. Prosíme zejména o:

- GDPR souhlas (souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů a souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby), pokud jste tak již neučinili

- kontrolu a aktualizaci Vašeho telefonního čísla a e-mailové adresy (pokud e-mailovou adresu změníte, použijte při příštím přihlášení tuto adresu)

- aktualizaci či přidání Vašeho fotografie pro akreditační kartu (akreditační kartu bez fotografie nelze vystavit)

- doplnění ostatních potřebných informací v profilu

Posledním dnem, kdy je možné na Vašem profilu provést změny, ať už v termínu Vašeho pobytu či v údajích pro akreditaci, je 12/5/2024.

Pokud by ke změně termínu Vašeho pobytu došlo po uvedeném datu, nejsme již schopni plně garantovat prezentovanou nabídku. Dodatečné úpravy nelze bohužel z technických důvodů provádět ani v rámci vyřízené akreditace. Děkujeme za pochopení.